Biografie

DAVID CROITOR

S-a născut în Suceava , la 27 martie 1958
A absolvit Facultatea de Geologie din cadrul Universităţii din Bucuresti ,în 1988
A urmat cursuri libere de pictură şi desen cu Dimitrie Loghin la Suceava în 1978 şi cu Aurel Anitei la Bucuresti în 1981.
Locuieşte în Vatra Dornei şi lucrează exclusiv ca pictor independent .

Expoziţii personale:

Debutează în 1986 ,în cadrul Facultăţii de Geologie din Bucuresti
1987-1988-deschide alte două expoziţii de pictură în cadrul aceleiaşi facultăţi
1992-expune în cadrul unei expoziţii personale de pictură ,la Horezu-Vâlcea
1993-expune din nou la Horezu-Vâlcea
1999-Organizează împreună cu Fundaţia Culturală a Bucovinei prima expoziţie personală la Suceava
2004,2005,2006,2008-organizează expoziţii personale de pictură în Vatra Dornei ,la ''Salonul Alb''
2006-deschide o expoziţie personală la Galeriile Casa Cărţii din Iasi
2008-expune la Ibăneşti -Mureş
2008-organizează o expoziţie personală de pictură la Suceava
2009-deschide o expoziţie de pictură la Suceavă
2009 -expoziţie personală de pictură la Bistriţă Nasaud , la ArtGaleria
2009-organizează o expoziţie de pictură la Galeriile Casa Cărţii din Iaşi
2010-expune din nou la ''Salonul Alb'' din Vatra Dornei
2011-organizează o expoziţie de pictură la Suceava

Expoziţii de grup:

Din 2004 şi până în prezent ,participă la mai multe expoziţii de grup organizate de Asociaţia Artiştilor şi Scriitorilor din ţara Dornelor ,la Vatra Dornei , Suceava şi Cernăuţi.
Participă de asemenea la expoziţii de grup organizate la Vatra Dornei , Suceava , de către Asociaţia de arta ''Nicolae Tonitza -TAG'' din Suceava
în 2008 ,participă cu 5 lucrări la o expoziţie de grup în Bucuresti
Participă în 2011 cu 3 lucrări la expoziţia ''Călătorind prin lume'' ,organizată de Galeria EliteProf Art din Bucuresti

Tabere de pictură :

2007,2008,2009,2010,2011 -participă la taberele de pictură de la Vatra Dornei , organizate de Asociaţia de artă ''Nicolae Tonitza-TAG '' din Suceava
2009, 2011 - participă la taberele de pictură ''Pictori bucovineni la Balcic'' organizate de Asociaţia de arta ''Nicolae Tonitza-TAG'' din Suceava

Premii

2008-Premiul pentru arta oferit de Asociaţia Artiştilor şi Scriitorilor din ţara Dornelor
2008-Premiul pentru pictură al Fundaţiei culturale a Bucovinei

Referinţe critice:

Din 1992 apare menţionat în presa scrisă , în diferite reviste,ziare , etc. Relevant este volumul ''Exerciţii de fidelitate'' ,apărut la Iaşi în 2007 , la editura ART XXI ,autor Valentin Ciucă [pag 576-578]
De asemenea în 2011 este inclus în ''Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova , 1800-2010'',la pag. 161-162, apărut în 2011 la editură ART XXI , autor Valentin Ciucă

Figurează de asemenea cu lucrări în colecţii particulare din ţară , cele mai multe în Bucuresti , dar şi în străinătate: Anglia ,Austria , Belgia , Franţa , Germania , Grecia , Olanda , Suedia , Canada, SUA

Date de contact:
Adresa : Vatra Dornei , Str. Foresta 12A, jud. Suceava
Tel :0742 002 602
E-mail : croitordavid@yahoo.com----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
----------------------------------------
DAVID CROITOR

Was born in Suceava on 27th March 1958
Graduaded from the Geology Faculty inside the University in Bucharest in 1988
Attended free painting and drawing classes with Dimitrie Loghin in Suceava in 1978 and with Aurel Anitei in Bucharest in 1981
Lives in Vatra Dornei and works exclusively as an independent painter.

Personal exhibitions:

Made his first appearance inside the Faculty of Geology in Bucharest in 1986
1987-1988 opened other two painting exhibitions inside the same Faculty
1992 – exhibits at a personal painting exhibition in Horezu, Valcea
1993 – exhibits again In Horezu – Valcea
1999 – organizes his first personal exhibition in Suceava together with the Cultural Organization of Bukovina
2004, 2005, 2006, 2008 – organizes personal painting exhibitions in Vatra Dornei at the ‘White Hall’
2006 – opens a personal exhibition at the Book House Galleries in Iasi
2008 – exhibits in Ibanesti – Mures
2008 – exhibits with personal paintings in Suceava
2009 – opens a painting exhibition in Suceava
2009 – personal painting exhibition in Bistrita Nasaud at Art Galeria
2009 – organizes a painting exhibition at the Book House Galleries in Iasi
2010 – exhibits again at the ‘White Hall’ in Vatra Dornei
2011 – organizes a painting exhibition in Suceava

Group exhibitions:

Since 2004 until now David Croitor has participated at many group exhibitions organized by the Association of Artists and Writers in the Land of Dornelor in Vatra Dornei, Suceava and Cernauti.
He has also participated at group exhibitions organized in Vatra Dornei, Suceava by the Art Association ‘Nicolae Tonitza –TAG’ from Suceava.
In 2008 he participated with 5 works at a group exhibition in Bucharest.
In 2011 he participated with 3 works at the exhibition ‘Traveling in the world’ organized by the Gallery Elite Prof Art in Bucharest.

Painting camps:

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 – he participated at painting camps in Vatra Dornei, organized by the art association ‘Nicolae Tonitza – TAG’ in Suceava
2009, 2011 – he participated at the painting camps ‘ Bukovina painters in Balcic’ organized by the art association ‘Nicolae Tonitza – TAG’ in Suceava


Awards:

2008 – Art Award offered by the Artists and Writers association in Land of Dornelor
2008 – Award for painting from Culture Foundation in Bukovina

Reviews:

In 1992 he is mentioned in written press, in different magazines, newspapers. It is relevant the volume ‘Fidelity exercises’ which appeared in 2007 in Iasi at the publishing house Art XXI, author Valentin Ciuca [pages 576-578]. He is also included in the ‘Illustrated dictionary of beautiful arts in Moldova, 1800 – 2010’ pages 161 -162, published in 2011 at the publishing house ART XXI, author Valentin Ciuca.

He is also found with different works of art in private collections in the country, most of them in Bucharest, but also abroad: England, Austria, Belgium, France, Germany, Greece, Holland, Sweden, Canada, USA.

Contact:
Address: Vatra Dornei, Str. Foresta 12A, Jud. Suceava
Tel. 0742002602
E-mail: croitordavid@yahoo.com